Sćěhi hórnistwa znowa zawěsćene

štwórtk, 16. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na Sprjewinej dróze wotkrywaja stare filtrowe studnje, zo bychu je nowym zakonjam wotpowědnje zawěsćili.  Foto: Jost Schmidtchen Na Sprjewinej dróze wotkrywaja stare filtrowe studnje, zo bychu je nowym zakonjam wotpowědnje zawěsćili. Foto: Jost Schmidtchen

Na Sprjewinej dróze mjez Hamorom a Mułkecami pisaja nowy kapitl sta­wiznow hórnistwa. To je trjeba, dokelž ma LMBV tam nowe wěstotne směrnicy zaručić.

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) dohladuje na kromje Wochožanskeje jamy mnohe stare filtrowe studnje. Wone nastachu spočatk 1960tych lět, zo by­chu dnownu wodu wotklumpali, doniž ­nje­započachu 1966 w jamje bru­nicu wudo­bywać. Tajke stare filtrowe studnje maš tež we wobłuku wokrjesneje dróhi K 8481, tak mjenowaneje Sprjewineje dróhi. LMBV je jako nadawkar a pro­jektny nošer zamołwita za to, zo stare studnje zawěsći.

Po dołhosći 2,5 kilometrow direktnje pod Sprjewinej dróhu a jeje nakromnymi pasmami je 120 tajkich studnjow. Prěnjotne za­wrjenje kolesowarskeje šćežki pódla dróhi su zaso zběhnyli, dokelž wopokaza so jako njetrjebawše. Kolesowarjo pak měli kedźbliwje po twarskim wobłuku jězdźić a w datym padźe wěstotne pokiwy personala na twarnišću sćěhować.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND