Zachowanje rěče do plana zapisać

wutora, 28. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy brunicowy plan Wochožanskeje wuhloweje jamy bě diskusijna tema dweju gremijow wčera we Wojerecach. Stejišća zjawnych zarjadow a institucijow hižo předleža a maja so w dalšim planowanju wobkedźbować.

Wojerecy (AK/SN). Rowno, Mułkecy, Trjebink a Slepo-juh njeměli přichodnje hižo žadyn dźěl brunicoweho plana Wocho­žanskeje wuhloweje jamy być. Prioritneje płoniny Slepjanskeje kón­či­ny měli so zamołwići wzdać a škit sy­dlišćow před wotbagrowanjom do plana kruće zapisać. To podšmórny za­stupo­wacy wjesnjanosta gmejny Slepo Ingo Hersch­mann wčera na posedźenju brunicoweho wuběrka regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Del­nja Šleska we Wojerecach. „Mjenowane wjesne dźěle dyrbjeli z wudobywan­skich planow wuwzać. My jako gmejnje Slepo a Trje­bin sej to w zajimje woby­dlerjow ža­damy“, Ingo Herschmann po­twjerdźi.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND