Lětsa znajmjeńša dwě črjódźe wjace

srjeda, 29. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z aktualneho slědźenskeho lěta wuchadźa, zo je so wjelča populacija w Němskej a zdobom tež we Łužicy rozšěriła. Tak su sej wědomostnicy přezjedni, zo skići region dobre wuměnjenja, zo móhli so wjelki tu dale wupřestrěć.  Foto: pixabay Z aktualneho slědźenskeho lěta wuchadźa, zo je so wjelča populacija w Němskej a zdobom tež we Łužicy rozšěriła. Tak su sej wědomostnicy přezjedni, zo skići region dobre wuměnjenja, zo móhli so wjelki tu dale wupřestrěć. Foto: pixabay

Po cyłej Němskej – tež we Łužicy – so wobstatk wjelkow dale a bóle powjetša

W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu móžachu fachowcy sakskeho wjelčeho managementa aktualnje jednu nowu črjódu wjelkow dopokazać. Hižo w zašłym monitoringowym lěće, kotrež traje­ wot 1. meje do 31. apryla, mějachu w lěsnej kónčinje Massenei južnje Drježdźan kaž tež mjez Lubijom a Žitawu prěnje pokazki, zo su so tam rubježne zwěrjata zaměstnili. Tele teritorije njeběchu hišće z wěstotu wobkrućene. Nětko potajkim dopokazy předleža.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND