Wiki znowa tójšto wopytowarjow přiwabili

póndźela, 10. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Slepjanski folklorny ansambl zahori hosći sobotnych přirodowych wikow w Stróži ze serbskimi zynkami na typiskich instrumentach.  Foto: Carmen Schumann Slepjanski folklorny ansambl zahori hosći sobotnych přirodowych wikow w Stróži ze serbskimi zynkami na typiskich instrumentach. Foto: Carmen Schumann

Jedyn z wjerškow nazymy su kóždolětne Stróžanske wiki přirody. Lětsa su wone do Łužiskich rybowych tydźenjow sobu zapołožene, kotrež pak so hakle 22. septembra oficialnje zahaja.

Stróža (CS/SN). Nazymske přirodowe wiki na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži su sobotu znowa tójšto wopytowarjow zbliska a zdaloka přiwabili. Ně­hdźe 4 800 ludźi su zamołwići zličili. Nimo mnohich stejnišćow z chłóšćenkami z domizny, kaž běchu to čerstwa ryba, pjekarske wudźěłki ze starych žitnych družin kaž tež najwšelakoriše mjasowe a kołbasowe produkty, měd a mlokowe wudźěłki, pokazachu rjemjeslnicy swojej wušiknej ruce, při čimž jim zajimcy rady přihladowachu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND