Čas rybow so bliži poručenje

srjeda, 12. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Rakecy (SN/BŠe). Po horcym lěću z mało spadkami a dołho trajacej suchotu budu lětuše žně rybow hišće wjetša překwapjenka hač hewak. Hižo 22. septembra zahaja 17. łužiske rybowe tydźenje, tónkróć w Rakecach. „Snano móža ryby přichodne tydźenje hišće trochu narosć, wšako je hišće picujemy“, rozłožuje rybar Karsten Ringpfeil ze Stróže pola Rakec. Jako dyrbjachu ryby z někotrych hatow nuzowje wułójić, zwěsćichu, zo njejsu wone tónkróć tak rostli kaž tamne lěta. „Tuž je za prognozy hišće přezahe“, wón měni.

Temperatury wody běchu lětsa za łu­žiske poměry njenormalne, wšako njeplahuja tudy tropiske ryby, ale za region typiske, kaž na přikład karpy. Družina wostanje mjez ludźimi najwoblubowa­niša. Nimo toho plahuja Ringpfeilecy liny, šćuki a dalše družiny, kotrež mjez druhim tež łužiskim hosćencam dodawaja. „Spytamy to, štož na jědźnej karće steji, ku­charjam tež poskićeć“, Karsten Ringpfeil wujasnja. Jeho zawod wobdźěla so kóžde lěto na rybowych tydźenjach a zarjaduje 20. oktobra wułójenje při Wulkim Ballackec haće w Złyčinje. Tam budźe zaso cyły ramikowy program na temu ryba wusměrjeny.

Zdobom su hišće dalše zarjadowanja předwidźane, mjez druhim při Radworskim kupowym haće a w Chrjebi. Łužiskej specialiće wěnujetej so tež Budyski „Wjelbik“ a Hrubjelčanski hosćenc Sprjewiny doł. Nimo kreatiwnych rybjacych jědźow maja wobdźělnicy, lětsa je jich 35, zajimawe a wotměnjawe přenocowanske poskitki přihotowane. W brošurce, kotruž je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zestajała, su wšitke informacije podate.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND