Kreatiwne ideje trěbne poručenje

pjatk, 14. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awditorij konferency na temu „Quo vadis, Łužica“ bě wčera w Braniborskej techniskej uniwersiće w Złym Komorowje derje pjelnjeny. Podate nastorki chcychu wobdźělnicy dźensa na šěsć dźěłarničkach rozjimać.  Foto: Jurij Helgest Awditorij konferency na temu „Quo vadis, Łužica“ bě wčera w Braniborskej techniskej uniwersiće w Złym Komorowje derje pjelnjeny. Podate nastorki chcychu wobdźělnicy dźensa na šěsć dźěłarničkach rozjimać. Foto: Jurij Helgest

Fachowcy wšelake widy na Łužicu pokazali a potenciale wuzběhnyli

Zły Komorow (SN/BŠe/at). Łužica jako domizna narodneje mjeńšiny a dwurěčnosć stej potencialej za Łužicu, kotrejž měłoj w diskusiji wo strukturnej změnje hišće bóle w srjedźišću stać. To wuchadźa ze słowow referentow konferency wo strukturnej změnje we Łužicy, kotraž je so wčera w Złym Komorowje zahajiła. Zarjadowanje je prěnje tajke, kotrež Dźěłarnja přichoda Łužicy hromadźe z Domowinu wuhotuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND