Emocionalna reakcija hnuła

wutora, 02. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Symbolisce 600 stólcow bě njedźelu na Choćebuskim naměsće před měšćanskej halu přihotowanych. Na nje zesyda so 600  sobudźěłaćerjow předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) w jednotnej drasće z napisom „Sym/běch dźěłowe městno“. Po tym zo bě blok F Janšojskeje milinarnje wotpinjeny, woni stanychu a zawostajichu 600 prózdnych stólcow. To je runje telko dźěłowych městnow, kotrež budu přichodnje z wotšaltowanjom milinarnjowych blokow šmórnjene.  Foto: Michael Helbig Symbolisce 600 stólcow bě njedźelu na Choćebuskim naměsće před měšćanskej halu přihotowanych. Na nje zesyda so 600 sobudźěłaćerjow předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) w jednotnej drasće z napisom „Sym/běch dźěłowe městno“. Po tym zo bě blok F Janšojskeje milinarnje wotpinjeny, woni stanychu a zawostajichu 600 prózdnych stólcow. To je runje telko dźěłowych městnow, kotrež budu přichodnje z wotšaltowanjom milinarnjowych blokow šmórnjene. Foto: Michael Helbig

Sobudźěłaćerjo energijoweho koncerna hłuboki zaćišć zawostajili

Janšojce (SN/BŠe). Za škit klimy su za­wčerawšim po cyłej Němskej tři bloki brunicoweju milinarnjow přistup k milinarnej syći wotpinyli. Wot njedźele stej dwaj blokaj milinarnje Niederaußem energijoweho koncerna RWE w porynskim rewěrje na wěstotnu rezerwu šal­towanej. Łužica z Janšojskej milinarnju bě prěni raz potrjechena. Cyłkownje wosom­ blokow po cyłej Němskej njebudźe přichodnje wšědnje milinu do syće dawać­. Na wěstotnu rezerwu šaltowane su hižo milinarnja w delnjosakskim Busch­hausu kaž tež dwaj blokaj milinarnje w Frimmersdorfje. Wobhospodarjerjo mjenowaneju zawodow dóstanu za to financne wurunanje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND