Pruwuja móžnosć, wjelki třěleć poručenje

srjeda, 10. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wulka ličba zakusanych a zahinjenych skoćatow je wuslědk wjelčeho nadpada na stadło wowcow a kozow blisko Dołheje Boršće pola Niskeje. Wone słušeja přirodoškitnej staciji Wuchodna Hornja Łužica. Tamniši sobudźěłaćerjo pytaja dale za zhubjenymi wowcami, kotrež běchu po nadpadźe rozćěkali. Dźensa rano su jednu hišće žiwu namakali. Foto: Beno Bělk Wulka ličba zakusanych a zahinjenych skoćatow je wuslědk wjelčeho nadpada na stadło wowcow a kozow blisko Dołheje Boršće pola Niskeje. Wone słušeja přirodoškitnej staciji Wuchodna Hornja Łužica. Tamniši sobudźěłaćerjo pytaja dale za zhubjenymi wowcami, kotrež běchu po nadpadźe rozćěkali. Dźensa rano su jednu hišće žiwu namakali. Foto: Beno Bělk

Po nadpadźe diskusija wo rubježnych zwěrjatach zaso přiběra

Dołha Boršć (SN/BŠe). Po wulkej ličbje mortwych wowcow a kozow blisko Dołheje Boršće (Förstgen) pola Niskeje wjelčeho nadpada dla pruwuje Zhorjelski wokrjes we wobłuku přepytowanja, hač móhli wjelka/wjelki zatřělić. Sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo bu wčera wo podawku informowane, kaž wokrjes zdźěli. Stadło wowcow a kozow słuša k přirodoškitnej staciji Wuchodna Hornja Łužica, hdźež plahuja něhdźe 550 wowcow. Wone pasu so na łukach biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND