Myslić za generacije po nami

srjeda, 10. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prapremjera krótkofilma wo gmejnje Njebjelčicy je wjesnjanow a woby dlerjow gmejny na dnju jednoty do Drježdźanskeho kina Schauburg wabiło. Film móža sej zajimcy na Facebooku wobhladać.  Foto: Milenka Rječcyna Prapremjera krótkofilma wo gmejnje Njebjelčicy je wjesnjanow a woby dlerjow gmejny na dnju jednoty do Drježdźanskeho kina Schauburg wabiło. Film móža sej zajimcy na Facebooku wobhladać. Foto: Milenka Rječcyna

Towarstwo Sukuma Arts skići Njebjelčicam filmowu platformu

Trajnje hospodarić – filmowe premjery 2018, tak rěkaše hesło zarjadowanja na Dnju němskeje jednoty 3. oktobra w Drježdźanskim kinje Schauburg. Tam předstajene krótkofilmy we wobłuku projekta Stories of Change powědaja wo rjekach a rjekowkach w dobje změny na polu hospodarstwa. Mjez wopytowarjemi zarja­dowanja běchu tež wjacori, kotřiž su pa­skej wo Njebjelčicach mjezwočo dali. Towarstwo Sukuma Arts je nošer projekta. We filmach skutkowacy hladaja z přeswědčenjom a trěbnym widom přez płót a kroča socialnje a ekologisce po trajnych pućach. Nimo Sukuma Arts je Stab za škit klimy filmowe zarjadowanje we wobłuku Umundu-festiwala za trajne wuwiće wuhotował. „Wšitke nam wažne naroki smy w Njebjelčicach namakali a so tuž po rešeršach poměrnje spěšnje roz­sudźili tam film wjerćeć“, rjekny koor­dinatorka projekta Stories of Change Anne­ Schuster. Mjeztym rozmysluja wo tym­, dlěšu dokumentaciju z na­hrawaneho filmoweho materiala zhotowić.

Prapremjera za serbsku gmejnu

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (2. wotlěwa) dźerži w ruce znamjo projekta Stories of Change. Poradźowar gmejny Johannes Heimrath (nalěwo) rozprawješe přitomnym wo přećelstwje mjez Njebjelčicami a Klein Jasedowom.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND