Plan wusywa tónraz změnili poručenje

štwórtk, 11. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hladajo na wjele jabłukow ma Błótowska brěčkarnja ze sobudźěłaćerjom Bernhardom Baierom tuchwilu ruce połnej dźěła. Ně hdźe 20 do 22 tonow jabłukow tam wšědnje dóstawaja a na brěčku předźěłuja. Po wšěm zdaću maja w Błótach wjace wunoška sadu  hač na juhu Łužicy, hdźež žnějachu plahowarjo mjeńše jabłuka, kotrež wunošk zdobom pomjeńšeja. Foto: Michael Helbig Hladajo na wjele jabłukow ma Błótowska brěčkarnja ze sobudźěłaćerjom Bernhardom Baierom tuchwilu ruce połnej dźěła. Ně hdźe 20 do 22 tonow jabłukow tam wšědnje dóstawaja a na brěčku předźěłuja. Po wšěm zdaću maja w Błótach wjace wunoška sadu hač na juhu Łužicy, hdźež žnějachu plahowarjo mjeńše jabłuka, kotrež wunošk zdobom pomjeńšeja. Foto: Michael Helbig

Lětuše wjedrowe wobstejnosće ratarjow chětro wužaduja

Budyšin (SN/BŠe). Suchota nima lětsa žanoho kónca a po wšěm zdaću hišće dale traje. Kaž wjedrarnje wěšća, njebudźe přichodne šěsć dnjow žanych wjetšich spadkow. Hižo wot meje njeje so wulce dešćowało, zo móhli so rostliny na polach a łukach a štomy na zahrodach derje dosć wuwić. Přiwšěm njehodźi so to cyle pawšalnje za wšitke kónčiny we Łužicy rjec. Wjedrowy fenomen dźě bě wosebity. Mjeztym zo je so z blakami lało, njejsu ludźo druhdźe ani kapku spadkow měli. Hladajo na ratarske zawody su tak pod wuskutkami suchoty njesměrnje ćerpjeli a maja tak wjele mjenje wunoškow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND