„Bolostnu ranu dyrbja wuhojić“

štwórtk, 11. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Günter Cech (srjedźa) chce swoju ródnu wjes Miłoraz zachować, za čož wojuje. Jeho podpěrujetaj Rudi Krawc (nalěwo) z Rownoho a Hans-Joachim Klei z Běłeje Wody. Tež wonaj staj ze wsu wosobinsce wusko zwjazanaj. Andreas Kirschke Günter Cech (srjedźa) chce swoju ródnu wjes Miłoraz zachować, za čož wojuje. Jeho podpěrujetaj Rudi Krawc (nalěwo) z Rownoho a Hans-Joachim Klei z Běłeje Wody. Tež wonaj staj ze wsu wosobinsce wusko zwjazanaj. Andreas Kirschke

Zerzawe błóto z Wochožanskeje brunicoweje jamy wobydlerjow Miłoraza a z wokolnych wsow wulce starosći

Miłoraz (AK/SN). Wjacore sta metrow šěroka je woršta zerzaweho bruneho błóta. Hižo mnohe lěta so wone we wote­wrjenym pódlanskim pasmje Wochožanskeje brunicoweje jamy wotsadźa. Južnje Miłoraza postaja błóto wobraz krajiny. „To bě montažowe městno wuwozneho mosta F 60. Tam, hdźež steještej bager a wuwozny móst, je so Wochožanska brunicowa jama započała“, dopomina so Günter Cech z Miłoraza. Runje tam, hdźež je dźensa woršta błóta, steješe ródny dom jeho žony Elsy. W lěće 1966 bě tónle dom prěni wopor jamy, při čimž sta so wjesny dźěl Miłoraza, Nowo­měšćanski wutwar z 540 wobydlerjemi, z woporom wotbagrowanja. „Miłoraženjo a mnozy ludźo wokoliny wo zerzawym błóće wědźa. Starosćimy a bojimy so“, Günter Cech podšmórnje.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Južnje Miłoraza wobsteji hižo wot 1970tych lět pódlanske pasmo Wochožanskeje bru nicoweje jamy, přez kotrež ćehnje so wjacore sta metrow šěroka woršta zerzaweho błóta.
dalši wobraz (2) Günter Cech bydli hižo w třećej generaciji w Miłorazu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND