Za wěsćiše železniske čary

štwórtk, 01. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hladajo na zašłe lěta je so pokazało, zo ekstremne wjedrowe podawki při­běraja. To wuskutkuje so zdobom na želez­niske zwiski, štož je Němskej železnicy wulke wužadanje. Z wegeta­ciskim akciskim programom maja so čary nětko­ wěsćiše stać.

Budyšin (SN/BŠe). Z akciskim planom rozšěrja Němska železnica swój wegetaciski program, zo móhła haćenja a mylenja, kaž spowróćane štomy na kolijach, jasnje pomjeńšić. Jedna prewentiwna napra­wa je wobrězanje wegetacije. Při­wšěm chce wobchadne předewzaće tak mjenowane hotspots-městnosće zarjadować, na kotrychž stajnje zaso k haćenjam dochadźa. Tam ma so wegetaciski program samo hišće bóle rozšěrić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND