Wabja wo dorost po njewšědnych pućach

pjatk, 02. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Scena za film elektronikarjow, za kotryž je Steffen Jehring za kameru stał, nasta mjez  druhim na Budyskej Bohatej hasy z wučomnikomaj Maksimilianom Młynkom a Tobiasom Schlegelom (wotlěwa).  Foto: Torsten Schölzel Scena za film elektronikarjow, za kotryž je Steffen Jehring za kameru stał, nasta mjez druhim na Budyskej Bohatej hasy z wučomnikomaj Maksimilianom Młynkom a Tobiasom Schlegelom (wotlěwa). Foto: Torsten Schölzel

Budyšin (SN/BŠe). Budyski region je rjany. My jón jenož hišće trochu porjeń­šamy. Z tymaj sadomaj wabi elektro­techniske zjednoćenstwo Budyskeho wo­krjesneho rjemjeslnistwa za powołanje elektronikarja. Zo by wo dorost mjez młodostnymi wabiło, kroči zjednoćenstwo hižo dwě lěće po skerje njewšědnych pućach. Móžne su wone ze spěchowanjom aliancy fachowych mocow we wobjimje něhdźe 47 800 eurow. Mjez druhim su pjenjezy za to brali, w radiju za powołanje wabić, bus předewzaća Regiobus z wabjenjom wuhotować a camp elektronikarjow do zahajenja wukubłanja přewjesć.

Štwórta a poslednja naprawa je nětko film, kotryž běži wot wčerawšeho hač do 14. nowembra w Budyskim kinje. Kaž filmowc Steffen Jehring zwurazni, bě zaměr, moderny pask z hudźbu a spěšnymi filmowymi sekwencami za cilowu skupinu zhotowić. Třo wučomnicy Józef Škoda, Maksimilian Młynk a Tobias Schlegel su hłowni akterojo a pokazuja dohlad do najwšelakorišich wobłukow powołanja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND