Wobłukowy koncept tež serbsce

wutora, 20. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźesać lět je biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty přirjadowany zarjadej za wulkoškitne kónčiny statneho zawoda Sakski lěs. We wobłuku kolokwija je zarjadnistwo biosferoweho rezerwata­ minjeny pjatk w Stróži nowy wobłukowy koncept předstajiło.

Stróža (CS/SN). W 40stronskim koncepće ma so wšo to wotbłyšćować, štož by­tostne dźěłowe kriterije sobudźěłaćerjow wučinja. K jednotliwym ćežišćam – su to přirodoškit a hladanje krajiny, hatarstwo a rybarstwo, lěsnistwo a ratarstwo, hońtwa, serbske korjenje, regionalna identita a sydlenske wuwiće, regionalne tworjenje hódnotow a zwičnjenje, kubłanje, zjawnostne dźěło, turizm, wobchad a slědźenje – su přewodne wobrazy zdźěłali. Na nich chce zarjadnistwo přichodne skutkowanje wusměrić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND