Wobłukowy koncept tež serbsce

wutora, 20. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźesać lět je biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty přirjadowany zarjadej za wulkoškitne kónčiny statneho zawoda Sakski lěs. We wobłuku kolokwija je zarjadnistwo biosferoweho rezerwata­ minjeny pjatk w Stróži nowy wobłukowy koncept předstajiło.

Stróža (CS/SN). W 40stronskim koncepće ma so wšo to wotbłyšćować, štož by­tostne dźěłowe kriterije sobudźěłaćerjow wučinja. K jednotliwym ćežišćam – su to přirodoškit a hladanje krajiny, hatarstwo a rybarstwo, lěsnistwo a ratarstwo, hońtwa, serbske korjenje, regionalna identita a sydlenske wuwiće, regionalne tworjenje hódnotow a zwičnjenje, kubłanje, zjawnostne dźěło, turizm, wobchad a slědźenje – su přewodne wobrazy zdźěłali. Na nich chce zarjadnistwo přichodne skutkowanje wusměrić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND