Jasnosć za přichod je njeparujomna poručenje

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer, nawoda předsydstwa koncerna LEAG Helmar Rendez a braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (wot lěwa) su so wčera na Borborinym swjedźenju w Choćebuzu přećiwo přechwatanemu wotstronjenju brunicoweje industrije wuprajili.  Foto: Michael Helbig Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer, nawoda předsydstwa koncerna LEAG Helmar Rendez a braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (wot lěwa) su so wčera na Borborinym swjedźenju w Choćebuzu přećiwo přechwatanemu wotstronjenju brunicoweje industrije wuprajili. Foto: Michael Helbig

Rendez: Łužica ma za misnjenu politiku płaćić

Choćebuz (SN/JaW). Jasnosć a zawjazki za přichod sej łužiscy hórnicy wot politiki najbóle žadaja. To je tenor wčerawšeho Borborineho swjedźenja energijoweho koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) w Choćebuzu. Tak zwěsći Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) před nimale tysac hosćimi w měšćanskej hali – mjez nimi běchu zastupnicy z komunalneje, krajneje a zwjazkoweje politiki, hosćo z Čěskeje kaž wulkopósłanc Tomáš Podivínský, zastupjerjej mějićela LEAG EPH a zastupnicy Serbow, mjez druhim jednaćel Domowiny Marko Kowar a jeho zastupjer Marcus Końcaŕ –, zo ničo njepřinjese zmilinjenje brunicy wot dźensa na jutře skónčić. „Dyrbimy sej chwile brać. Prjedy hač njejsu nowe dźěłowe městna w regionje zaručene, njemóžemy brunicowu industriju wotstronić“, sej Kelch žadaše. Jako přikład wón mjenowaše, zo běchu sej w Choćebuzu 40 lět chwile brali, prjedy hač za­počachu tam namakane łožišća brunicy wotkrywać. Zdobom Kelch jako jenički rěčnik zwurazni, zo „dyrbjachu přede­wšěm Serbja tójšto spušćić. To je fakt.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND