Dobre rozrisanje za wšěch potrjechenych

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wuskidź (JoS/SN). Dokal budźe železniska čara mjez Běłej Wodu a Rěčicami přepołožena, stej Němska železnica a pře­dewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) tydźenja wozjewiłoj. Wudobywanja brunicy w Rychwałdskej jamje dla je naprawa trěbna a w brunicowym planje tež hižo předwidźana. Wobě přede­wzaći twjerdźitej, zo stej dobry kompromis našłoj, wo kotrychž bu w juliju hišće chětro diskutowane. (SN rozprawjachu.)

Tydźenja přewjedźechu w Rěčicach infor­maciske zarjadowanje, dźeń po tym dalše. „Cyłkownje 35 zajimcow je přišło, zwjetša wobsedźerjo lěsow. Wjesni wobydlerjo njejsu wot přepołoženja čary wulce potrjecheni“, měnješe fachowa referentka za komunikaciju Němskeje železnicy Susann Holtorp. W Holi, wjesnym dźělu Wuskidźe, to hinak wupada, štož so tež na zajimje ludźi pokazuje. Wjes njebudźe wot čary hižo přeprěkowana, tež nic komandatura wojerskeho zwučowanišća Zwjazkoweje wobory. Stare hatnišćo njebudźe tohorunja noweje železniskeje trasy dla wobćežene.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND