Akcija „Sroka“ zaběžała poručenje

srjeda, 16. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyšinje a na mnohich wsach dwurěčneje Łužicy wužiwaja pjekarnje tity akcije „Sroka“. W Rakecach pola Clemensa Brězana a w dalšim předawanišću wsy kaž tež w jeho Budyskimaj filialomaj tykaja předawarki słódne pječwo do atraktiwneho wabjenskeho srědka z běłeje papjery. Tule čini to předawarka Gabriela Hippe w Centeru na Žitnych wikach.  Foto: SN/Hanka Šěnec W Budyšinje a na mnohich wsach dwurěčneje Łužicy wužiwaja pjekarnje tity akcije „Sroka“. W Rakecach pola Clemensa Brězana a w dalšim předawanišću wsy kaž tež w jeho Budyskimaj filialomaj tykaja předawarki słódne pječwo do atraktiwneho wabjenskeho srědka z běłeje papjery. Tule čini to předawarka Gabriela Hippe w Centeru na Žitnych wikach. Foto: SN/Hanka Šěnec

Třo Budyscy partnerojo kreatiwnu ideju za dwurěčny region zwoprawdźili

Budyšin/Rakecy (SN/MiR). W mnohich pjekarnjach Budyšina a wokoliny tuchwilu předawarki słódne pječwo do wose­bitych titkow z přihódnym wuhotowanjom tykaja. Na předawanskich tekach leži plakat, pokazowacy na słódne wudźěłki k ptačemu kwasej. Woboje, plakat kaž tež tity, pyši serbska sroka-njewjesta.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND