Skića městno tež serbskej kulturje

srjeda, 16. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (SN/JaW). Na lětušim Mjezyna­rod­nym Zelenym tydźenju w Berlinje, kotryž so zajutřišim, pjatk, zahaji, wobdźěla so znowa wjacori zastupnicy z hospodarstwa, turistiki a kultury z Hornjeje kaž tež Delnjeje Łužicy. W hali čo 21 – w hali Swobodneho stata Sakskeje – předstaja so tuž hižo znate zawody, mjez druhim Koćinski Krabatowy mlokowy swět ze swojimi wosebitymi družinami łužiskeho a ,Krabatoweho‘ twarožka, Richterec pjekarnja z Kubšic, kotraž chce na ptači kwas skedźbnić, poskićejo we Łužicy woblu­bowane ćěstowe sroki, kaž tež Chrjebjanske Richterec hatarstwo, wabjace za łu­žiske ryby a wudźěłki z nich.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND