W Njebjelčicach předawaja přirodne strowe žiwidła

srjeda, 06. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Thomas Noack a Ruth Tinschert wjeselitej so, zo móžetej kupcam w Njebjelčanskim wobchodźe biologisce zhotowjene wudźěł ki z Łužicy poskićeć.Andreas Kirschke Thomas Noack a Ruth Tinschert wjeselitej so, zo móžetej kupcam w Njebjelčanskim wobchodźe biologisce zhotowjene wudźěł ki z Łužicy poskićeć.Andreas Kirschke

Wobchod poskića regionalne a biologisce zhotowjene wudźěłki z Łužicy

Bohaty je wuběr biologisce plaho­wanych regionalnych wudźěłkow w Nje­bjelčanskim wjesnym wobchodźe. Z wjele lubosću a kreatiwitu su jednotliwe twory na polcach spřihotowane. „Naš hłowny motiw je, zo ma wobchod zdobom wjesne zetkawanišćo być, hdźež móža ludźo wjele zhonić a dóstawaja najwšelakoriše informacije sposrědkowane“, měnitaj Ruth Tinschert a Thomas Noack. Zhromadnje z Hubertom Langu a Michaelom Schmidtom staj wonaj towaršnikaj Łužiskich dworowych wobchodow. Wot lońšeho nowembra wobhospoda­rjataj­ jedyn tajki w Njebjelčicach, kotryž bě po zawrěću přez mějićelku Margit Puršcynu jenož krótki čas prózdny stał.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Towaršnicy noweho wobchoda su wjele prócy nałožili, bohaty poskitk zestajeć. Při tym dźiwaja na to, kak so wudźěłki zhotowja.
dalši wobraz (2) Tež serbskorěčne knihi a karty we wobchodźe předawatej.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND