Připóznaće za kolesowarske tury

srjeda, 20. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dowolnicy we Łužicy prašeja so za dale a wjace kolesowanskimi móžnosćemi. Łužiscy turistikarjo su tuž wužadani a reaguja z naprawami.

Zły Komorow (AK/SN). Dźeń a wjetšeho naprašowanja za poskitkami kolesowanja dla chce turistiski zwjazk Łužiska jězorina zajimcow sylnišo do kraja jězorow wabić. „Tohodla smy so rozsudźili nimale rozebranu brošurku k jězorinowej čarje znowa nakładować“, podšmórnje zamołwita za zjawnostne dźěło a marketing zwjazka Katja Wersch. „Kolesowarjam přichileni poskićerjo přenocowanjow, gastronomojo­ a přenajerjo kolesow podłu­ čary kaž tež poskićowarjo kolesowanskich pućowanjow móža so nětko wo zapis do njeje prócować.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND