„Trjebamy identitu za Łužicu“ poručenje

pjatk, 01. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Poručenja komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło zwjazkoweho knježerstwa a konsekwency za Łužicu rozjimachu wobdźěl  nicy wčerawšeje podijoweje diskusije w Běłej Wodźe. Jako hosćej staj čłonaj komisije Stanisław Tilich a Gunda Röstel (lěwy wobraz) na prašenja wjace hač 40 připosłucharjow, mjez nimi Edith Pjenkoweje (napr.), wotmołwjałoj.  Foto: Joachim Rjela Poručenja komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło zwjazkoweho knježerstwa a konsekwency za Łužicu rozjimachu wobdźěl nicy wčerawšeje podijoweje diskusije w Běłej Wodźe. Jako hosćej staj čłonaj komisije Stanisław Tilich a Gunda Röstel (lěwy wobraz) na prašenja wjace hač 40 připosłucharjow, mjez nimi Edith Pjenkoweje (napr.), wotmołwjałoj. Foto: Joachim Rjela

Poručenja wuhloweje komisije a konsekwency w Běłej Wodźe rozjimali

Běła Woda (AK/SN). Zhromadny wuběrk sakskeho a braniborskeho krajneho sejma měł strukturnu změnu we Łužicy aktiw­nje přewodźeć. Wobaj zwjazkowej krajej měłoj hromadźe dźěłać. To je Gunda Röstel, bywša zwjazkowa předsydka Zwjazka 90/Zelenych a aktualnje čłonka komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło, wčera w Běłej Wodźe nastorčiła. Wona a Stanisław Tilich, kopředsyda mjenowaneje komisije a bywši sakski ministerski prezident, běštaj hosćej foruma w sociokulturnym centrumje Telux. Frakcija Zelenych w Sakskim krajnym sejmje poda temu „wuslědki wuhloweje komisije – konsekwency za Łužicu“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND