Misija njeznate powołanske žiwjenje

srjeda, 06. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/BŠe). Wjacore sakske přede­wzaća wotewru přichodny tydźeń swój zawod, zo bychu młodostnym zmóžnili raz za kulisy hladać a so z nim zeznajomić. Misija „Njeznate powołanske žiwjenje“ pod hesłom „Pohladaj nutř“ skići wopytowarjam składnosć, předewzaćelow kaž tež jich přistajenych wosobinsce zeznać a sej tak swójski wobraz tworić.

Na wotpowědnych internetnych stronach móžachu so zajimcy hač do spo­čatka měsaca za najwšelakoriše poskitki předewzaćow přizjewić. Lutobčanske pře­­dewzaće Femtech je wjelelětny swěrny wobdźělnik zarjadowanja. Tež lětsa wo­tewrje swój zawod. Samo­zrozumliwje pyta­ja runje tak łužiske chorownje, hladanske stacije a starownje za dorostom. Tam su zamołwići tohorunja program spři­hotowali, zo móhli sej młodostni wše­lake powołanske směry zbližić. Hladajo na twarski wobłuk je mjez druhim Bu­kečanski twarski zawod mjez wob­dźělnikami, kotryž wabi za powołani mu­lerja a ćěsle.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND