Znajomosće metalotwarca tež w ratarstwje wužitne

wutora, 05. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Markus Šěrak z Łusča (nalěwo) a Tim Handrich ze Schmorkauwa słušataj lět sa  k najlěpšim wuwjazanym wučom nikam.  Foto: Carmen Schumann Markus Šěrak z Łusča (nalěwo) a Tim Handrich ze Schmorkauwa słušataj lět sa k najlěpšim wuwjazanym wučom nikam. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Ličby lubja optimizm: Su-li lěta 2017 z wobłuka Budyskeho wokrjes­neho rjemjeslnistwa 31 wučomnikow po połštwórtalětnym wukubłanju wuwjazali, bě jich loni 42 a lětsa samo­ 47 z powołanskich skupin připrawowy mechanikar, elektronikar a me­ta­lo­twarc.

Swjedźenska ceremonija wotmě so minjenu sobotu w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe po tradicionalnym wašnju. Chorhoje zjednoćenstwow na žurlu přinjesši su tam zjednoćenstwowu křinju wočinili. Dołhož je wona wočinjena, njesmě­ so łžeć a žadyn alkohol pić. Piwo je wuwzaće, wšako maja je za cyrobiznu. Zastupujcy swojich starobnych towar­šow smědźachu třo najlěpši wučomnicy lětnika z čestnymi hosćimi składnostnje swojeho wuswobodźenja karančk piwa wupić.

Nimo staršich a wukubłarjow wob­dźělichu so na swjatoč­nosći tež sakski kultusowy minister Christian­ Piwarz, Budyski krajny rada Michael­ Harig (wobaj CDU), tudyši wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD), wokrjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze a dalši.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND