Wojujetajwo přichod regiona

srjeda, 27. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Praha/Magdeburg (dpa/SN). Saksko-Anhaltska a Čěska chcetej so zhromadnje za zawěsćenje industrijnych dźěłowych městnow zasadźeć. Wotchadej ludźi w zwisku ze zawrjenjom brunicowych milinarnjow ma so zadźěwać, zdźěli ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) wčera po rozmołwje z čěskim premierom Andrejom Babišom w Praze. Jeju zhromadny zaměr je zachować dźěłowe městna awtomobilneje industrije a dodawarjow w srjedźnej Němskej a Čěskej, kaž Haseloff powěsćerni dpa rjekny.

Zo móhli strukturnu změnu w srjedźoněmskim brunicowym rewěrje nastorčić, planuja w prěnjej połojcy junija konferencu inwestorow, na kotrejž chce so tež energijowy koncern EPH wob­dźělić. Koncernej EPH přisłušatej mjez druhim brunicowej předewzaći MiBrag a LEAG. Na konferency, kotruž chcedźa w Zeitzu wotměć, měli so zdobom­ regionalne předewzaća wobłuka chemije wobdźělić. Po słowach Reinera Haseloffa dźe wo to, koncepty za při­sydlenje industrijnych zawodow wuwić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND