Rěčne kmanosće njeparujomne

srjeda, 27. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku podijoweje diskusije skedźbni jednaćelka metalotwarskeho předewzaća Schubert Kerstin Thun na dobre nazhonjenja z ćěkancami w zawodźe. Wučomnik Abdul Hossein Rahimi rozprawješe wo swojich nadawkach.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku podijoweje diskusije skedźbni jednaćelka metalotwarskeho předewzaća Schubert Kerstin Thun na dobre nazhonjenja z ćěkancami w zawodźe. Wučomnik Abdul Hossein Rahimi rozprawješe wo swojich nadawkach. Foto: Andreas Kirschke

Na integraciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubiju rozjimachu přede­wzaćeljo a imigranća swoje nazho­nje­nja, starosće a žadanja, ale tež wuža­danja na ćěkancow a wukrajnikow w zawodach.

Němčina je ćežka rěč. Reza Azimi a Abdul Hossein Rahimi pak kóždy dźeń něšto přiwuknjetaj. W metalotwarskim předewzaću Schubert w Markersdorfje pola Zhorjelca přisłušataj Afghanaj k 15 wučomnikam firmy. Cyłkownje 152 při­sta­jenych zawod ma. „Z ćěkancami smy dobre nazhonjenja zběrali“, měni tam­niša jednaćelka Kerstin Thun. „Reza a Abdul staj jara motiwowanaj, dyp­kow­naj a spušćomnaj.“ Na prěnich integra­ciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubijskej wikowej hali su we wobłuku podija na přikłady w praksy skedźbnili. Modera­tor­ka Stefanie Simon ze Zhorjelskeho instituta za komunikaciju, informacije a kubłanje je so zaměrnje mjez pjeć regionalnymi firmami wob­honiła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND