Z fabriki so hospoda stała

štwórtk, 18. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gottlob August Hering z Budyšina kupi w lěće 1771 Šunowske a Smjerdźečanske knjejstwo a natwari mjez Klóšterskej a Róžeńčanskej wodu předźernju a tkalcownju, katunowu (tkaninowu) fabriku, hdźež zhotowjachu płatno z lena, pla­howaneho na polach mjez Šunowom a Smjerdźacej­. Wšitke předźěłanske kročele – kaž łamanje, młóćenje, česanje, předźenje a tkaće – wukonješe tam ně­hdźe 80 ludźi w ćežkim ručnym dźěle. Za sušenje płatna natwarichu wulku wěžu, kotraž bě po cyłej wokolinje widźeć. Wěža katunoweje fabriki steješe na ležownosći dźensnišeho hosćenca.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Napohlad Fabrikskeje hospody 1960 a dźensa Foto: Pawoł Rota; SN/Hanka Šěnec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND