Kóžda generacija swój rukopis zawostaja

štwórtk, 18. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tomaš Wowčerk je Šunowsku Fabriksku hospodu wot staršeju přewzał a wobšěrnje wobnowił. Mandźelska Nadija a dźowce Mariella a Adrienne jeho ze wšej mocu podpěruja. SN/Hanka Šěnec Tomaš Wowčerk je Šunowsku Fabriksku hospodu wot staršeju přewzał a wobšěrnje wobnowił. Mandźelska Nadija a dźowce Mariella a Adrienne jeho ze wšej mocu podpěruja. SN/Hanka Šěnec

Šunowski hosćenc w změnje časow – wot fabriki ke korčmje a dźensa woblubowanemu hosćencej z wulkej žurlu

Spěw „We Fabrikskej hospodźe“ z pjera Jurja Šěna je mnohim znaty. A kaž we wobsahu wopisane, su tam ludźo lóštnu zabawu dožiwili a tón abo tamny na rejach abo kwasach swoju lubku namakał. Tekst spěwa nasta jako baseń składnostnje zeleneho kwasa Marje a Jana Wowčerkec, kotrajž staj hosćenc wjele lět wobhospodarjałoj a so wo derjeměće swojich hosći starałoj. Melodija bu pozdźišo skomponowana. Mjeztym je syn Tomaš wobchodnistwo přewzał, a z nim nětko nowa generacija swój rukopis zwoprawdźa.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Žurlu Šunowskeje fabrikskeje hospody su hižo w lěće 2005 wobšěrnje wobnowili. W pódlanskej rumnosći zatwarichu kamin. Žurla a přitwar skićitej najlěpše wuměnjenja za swójbne swjedźenje a dalše zarjadowanja. Foto: Tomaš Wowčerk dalši wobraz (3)
W kuchni ma Tomaš Wowčerk ceptar w horšći.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND