Burske wiki su podpěra regionalnym předewzaćam

póndźela, 06. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćel Krabatoweho mlokoweho swěta Tobias Kockert a Matthias Čórlich z Koćinskeho zahrodnistwa wjeseleštaj so nad zajimom ludźi. Foto: Alfons Handrik Jednaćel Krabatoweho mlokoweho swěta Tobias Kockert a Matthias Čórlich z Koćinskeho zahrodnistwa wjeseleštaj so nad zajimom ludźi. Foto: Alfons Handrik

Koćina (aha/SN). Po tym zo bě twarožkarnja Koćinskeho zawoda Krabatowy mlokowy swět w lěće 2008 produkciju swojich wudźěłkow zahajiła, wuhotuja tam na iniciatiwu jednaćela Tobiasa Kockerta stajnje nalěto wulke burske wiki łužiskich specialitow.

Wčera, njedźelu, bě to mjeztym jědnaty raz, zo su tak znowa syły ludźi přiwabili. Wulkej płoninje běštej zaparkowanej a awtowe znački přeradźichu, zo běchu zajimcy tež ze zdalenišich kónčin Sakskeje a Braniborskeje. Dźakowano perfektnej organizaciji přez kameradow Sulšečanskeje wohnjoweje wobory njeje k žanym ćežam dóšło. Wopytowarjow witachu tohorunja ze serbskim hesłom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND