Pola Maja wažny měznik docpěli

póndźela, 27. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow/Drježdźany (SN/BŠe). Mjezywuslědk tarifowych jednanjow mjez dźě­łarnistwom IG metal a předewzaćom Maja w Kulowje předleži. Wot minjeneho štwórtka je jasne, zo ma zakład jednanjow tarifowe zrěčenje mjez sakskej drjewowej a kumštnej industriju być. Nimo toho chce zawod přistajenym w juliju jónkrótnje 500 eurow płaćić. Hladajo na dotalne jednanja je to wěsty měznik. Hižo­ 16. meje su zastupjerjo dźěłarnistwa a zawoda w Drježdźanach mjeztym štwórty raz zhromadnje jednali. Wobzamknjenym dypkam pak dyrbjachu hišće wšelake gremije přihłosować. Nětko smědźa so dźěłaćerjo nad wjace pjenjezami do lěća wjeselić.

Hakle 16. apryla běchu třeće koło tarifowych jednanjow w Kulowskim zawodźe Maja přetorhnyli. Dźěłodawar njebě so hižo po dojednanjach zašłeje rozmołwy měł, kaž dźěłarnistwo tehdy zdźěli. Tak předpołoži zawod swójski poskitk mzdy, kotryž pak njeje so wot minimalneje mzdy wulce rozeznawał. Dźěłarnistwo tuž připowědźi dale ćišć wukonjeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND