Předewzaća přeja dobru jězbu

wutora, 28. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Železniski bliskowobchad na wuchodźe Sakskeje je hač do lěta 2031 zawěsćeny. Minjeny pjatk su zamołwići wobchadnych zwjazkow ze Sakskeje a Čěskeje zrěčenje z Krajnej železnicu podpisali.

Budyšin (SN/BŠe). Ludźo často twjerdźa, zo njeje železniska syć na wuchodźe Sakskeje atraktiwna dosć. To pak ma so po słowach Budyskeho krajneho radu Michaela­ Hariga (CDU) bórze změnić. Jako předsyda wobchadneju zaměroweju zwjazkow Hornja Łužica-Delnja Šleska a Hornje Łobjo chwaleše wón nowe zrěčenje z Krajnej železnicu (Länderbahn). „Smy docpěli, zo komfort a kwalita přichodnje přiběratej“, wón wuzběhny. „Chcemy zaso železniski kraj być.“ Šansu, to docpěć, widźi krajny rada w strukturnej změnje. Tak so nadźija, zo je nětko podpisane zrěčenje poslednje na zakładźe z dieselom ćěrjenych ćahow. Přichodne měło na zakładźe elektrifikacije nastać. „Přeju tuž wšěm dobru jězbu do přichoda“, Michael Harig podšmórny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND