Zhotowjeja wudźěłki, kotrež žiwjenje wobohaćeja

srjeda, 05. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćel centruma Polysax Achim Wassner wuzběhny wuběrne wukubłanske móžnosće na tak mjenowanym technikumje.  Foto: Bianka Šeferowa Jednaćel centruma Polysax Achim Wassner wuzběhny wuběrne wukubłanske móžnosće na tak mjenowanym technikumje. Foto: Bianka Šeferowa

Budyšin (SN/BŠe). Industrija kumštnych maćiznow słuša we Łužicy k nošnym stołpam­ hospodarstwa. Zo móhło něhdźe 90 předewzaćow derje wukubłanych sobudźěłaćerjow zasadźić, su w Budyšinje kubłanski centrum Polysax załožili. Tam sćelu wučomnikow za praktiske zwučowanja, přistajenych za dalekubłanje abo přidružnikow na pospytanske kursy. Kwalifikowany dorost dźě je dale a trěbniši. „Industrija kumštnych maćiznow zhotowja wudźěłki, kotrež naše žiwjenje wo­bo­haćeja“, wuzběhny nawoda předsydstwa Polysax a jednaćel Wjelečanskeje towaršnosće LAKOWA Ralf Liebscher na wčera­wšej nowinarskej rozmołwje. Łužiske zawody zhotowjeja inowatiwne produkty, na přikład za awtoindustriju, a dodawaja je po cyłym swěće. Kóžda firma ma swójsku produktowu pa­le­­tu, a nadawki wobstajnje přiběraja. „Tuchwilu mamy w tym wobłuku wukubłanskej powołani mechanikarja za kumšt­nu techniku a wodźerja mašinow a připrawow. Prócujemy so nětko wo směr mechatronikarja za kumštne maćizny“, rozłoži Ralf Liebscher.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND