Zarjadnišćo ma móst być poručenje

wutora, 02. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Informaciski běrow łužiskeho rewěra we Wojerecach wotewrěli

Wojerecy (AK/SN). Městu Wojerecam a wokolinje ma so hladajo na strukturnu změnu wjetša kedźbnosć wěnować. Wo to ma so informaciski běrow łužiskeho rewěra starać, podšmórny Oliver Schenk, wot lěta 2017 sakski minister za zwjazkowe a europske naležnosće a nawoda statneje kenclije, wčera na oficialnym wotewrjenju Wojerowskeho běrowa. Zarjadowana institucija ma kontaktna adresa wobydlerjam, komunam a firmam być. Přichodnje matej dalšej tajkej zarjadnišći w Běłowodźanskej radnicy a w Bornje južnje Lipska nastać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND