Zestaja moderne wizitki we wirtuelnym swěće

srjeda, 07. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bjez interneta dźensa hižo njeńdźe. Hakle 1989 wuwi britiski informatikar Tim Berners-Lee zakłady za swět wopřijacy world wide  web. 6. awgusta 1991 je wón projekt jako posłužbu w formje Usenet zjawnosći spřistupnił. Wot toho časa so internet razantnje dale  wuwiwa. Hłowny wobstatk toho su strony, kotrež world wide web ze žiwjenjom pjelni. Fotomontaža: SN/Hanka Šěnec Bjez interneta dźensa hižo njeńdźe. Hakle 1989 wuwi britiski informatikar Tim Berners-Lee zakłady za swět wopřijacy world wide web. 6. awgusta 1991 je wón projekt jako posłužbu w formje Usenet zjawnosći spřistupnił. Wot toho časa so internet razantnje dale wuwiwa. Hłowny wobstatk toho su strony, kotrež world wide web ze žiwjenjom pjelni. Fotomontaža: SN/Hanka Šěnec

Internet dźensniši dźeń dale a wjetšu rólu hraje

Wšojedne, wo kotre předewzaće, gmejnu, towarstwo abo zarjadnistwo so jedna, hač runje hakle załožene abo hižo etablěrowane – jich internetna prezentacija je dźens­niši dźeń njeparujomna. Tam dóstawaja ludźo­ přehlad najwažnišich informa­cijow. Tomaš Kutter z Nowoslic je hi­žo mnohe internetne strony wuhotował, při čimž su nadawki zdźěla jara naročne a wobšěrne.

Wirtuelny swět so dźeń a spěšnišo wu­wiwa. Samozrozumliwje so ludźo po internetnych stronach pohibuja a sej trěbne informacije wotkrywaja. Z jednym klikom­ so na přikład wobhonjeja wo poskitkach předewzaćow, wobhladuja sej přikłady a namakaja kontaktne daty. Přehladna a moderna internetna prezentacija jich wabi. Předewzaćeljo a rjemjesl­nicy to wědźa, a tak nimale kóžda firma mjeztym tajku webstronu ma. Tež najwšelakoriše zarjadnišća, towarstwa a turistikarjo w interneće swoje poskitki zjawnosći spřistupnjeja.

Z rjemjeslnika so informatikar stał

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Najprjedy je jako třěchikryjer a ćěsla dźěłał, nětko zhotowja Nowosličan Tomaš Kutter webstrony za ludźi z najwšelakorišich wobłukow. Foto: SN/Hanka Šěnec
dalši wobraz (2) Najwšelakoriše informacije klientow maja so na internetnych stronach wotbłyšćować. Tomaš Kutter je zběra a zestaja, wšako ma přehladna a moderna wizitka nastać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND