Recept za wuspěch je internet poručenje

štwórtk, 08. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Chětro woblubowany je krosnowanski park při Budyskim spjatym jězorje tež mjez šulskimi rjadownjemi, kotrež prawi dłownje přichadźeja a so tam na sportowske wašnje zabawjeja. Mějićel parka Malte Rastemborski mjeztym hižo wo tym rozmysluje, poski ćić zajimowanym skupinam přenocowanske móžnosće, na přikład w stanach.  Foto: SN/Maćij Bulank Chětro woblubowany je krosnowanski park při Budyskim spjatym jězorje tež mjez šulskimi rjadownjemi, kotrež prawi dłownje přichadźeja a so tam na sportowske wašnje zabawjeja. Mějićel parka Malte Rastemborski mjeztym hižo wo tym rozmysluje, poski ćić zajimowanym skupinam přenocowanske móžnosće, na přikład w stanach. Foto: SN/Maćij Bulank

Wo tójšto nowosćach a planowanych předewzaćach za turizm zhonili

Njeswačidło (CS/SN). Cyłkownje 16 komunow wopřijima kónčina, z kotrejž so Towarstwo k wuwiwanju hornjołužiskeje hole a hatow rozestaja. Zo bychu so komuny hišće lěpje do sylneje syće zwja­za­li, su wčera w Njeswačidle rozmołwne zarjadowanje přewjedli. Dalše maja slědować, zo bychu „běłe blaki“ na turistiskej karće wotstronili. Po móžnosći wje­le ludźi, kotřiž so wo łahodny turizm w kónčinje z krasnej krajinu staraja, chcedźa do swojich rozmyslowanjow zapřijeć. Kaž čłon předsydstwa Towarstwa k wuwiwanju hornjołužiskeje hole a hatow Torsten Roch w swojim zawodnym stejišću wuwjedźe, su w kónčinje štyri znamjenja jónkrótnosće: město Budyšin, Serbja, karpy a biosferowy rezerwat.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND