Planuja mnohe naprawy

pjatk, 03. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (AK/SN). Łužiska jězorina ma po wotewrjenju Kóšynskeho kanala w lěće 2013 a Borborineho kanala loni dalše atraktiwne łódźne zwiski dóstać. To připowědźi nawoda saněrowanskeho wobłuka pola Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) Gerd Richter na njedawnej zhromadźiznje planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska w Budyšinje. „Tuchwilu planujemy mjez druhim zwisk mjez Parcowskim a Nowołučanskim jězorom“, wón wujasni. Hač do kónca lěta 2019 přepruwowachu dwě warianće. Nětko chcedźa twar zwoprawdźić. Wot lońšeho februara dźěłaja na 50 metrow dołhim zwisku mjez Blunjanskim južnym a Nowołučanskim jězorom, hdźež je mjez druhim móst předwidźany.

Kaž Gerd Richter dale rozprawješe, pokročuja tež z dalšimi naprawami w jednotliwych jězorach. W Parcowskim jězorje neutralizuja ph-hódnotu, za čož zasa­dźeja łódź z mjenom Klara. Łódź sypa wapno do wody, tak zo hodźi so hódnota regulować.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND