Čaj, žałby a tinktury za swójske derjeměće

pjatk, 03. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo wjele lět ma Drježdźanske předewzaće Seifertec zela na Budyskich Wjacławskich wikach stejnišćo, hdźež poskića žałby, zela,  tinktury a wšelake družiny čaja. Stajnje spytaja Seifertecy přećam kupcow wotpowědować a najwšelakoriše wudźěłki zestajeć.  Njezadźiwa tuž, zo maja dale a wjac swěrnych kupcow, wjeseli so mějićel René Seifert.SN/Hanka Šěnec Hižo wjele lět ma Drježdźanske předewzaće Seifertec zela na Budyskich Wjacławskich wikach stejnišćo, hdźež poskića žałby, zela, tinktury a wšelake družiny čaja. Stajnje spytaja Seifertecy přećam kupcow wotpowědować a najwšelakoriše wudźěłki zestajeć. Njezadźiwa tuž, zo maja dale a wjac swěrnych kupcow, wjeseli so mějićel René Seifert.SN/Hanka Šěnec

Drježdźanske předewzaće Seifertec zela sej w Budyšinje krute stejnišćo wutworiło

Na přirodnych wikach biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty, na Ramnowskich lenowych dnjach abo hdys a hdys tež na Budyskich zelenych wikach wosrjedź tydźenja poskića předewzaće Seifertec zela z Drježdźan wulki wuběr přirodnych wudźěłkow, štož sej ludźo jara waža. Mjeztym maja w Budyšinje wobchod na Bohatej hasy, a swěrni kupcy jón rady wopytuja.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Mjeztym ma předewzaće wobchod na Budyskej Bohatej hasy. To sej ludźo jara waža, wšako dóstawaja tam zdobom tu abo tamnu dobru radu a hojenske pokiwy.
dalši wobraz (2) Za swoje stejnišćo w Budyšinje su Seifertecy tež wosebity čaj zestajeli.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND