Na demonstraciji so wobdźělić

srjeda, 04. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany/Budyšin (SN). Na hubjene połoženje ratarjow skedźbnić chce jutře sakske towarstwo „Wjesne kónčiny zwjazuja“ a namołwja wšěch sobudźěłaćerjow wobłuka, so na demonstraciji w stolicy Sakskeje wobdźělić.

Přičina zarjadowanja je posedźenje ratar­skeho wuběrka Sakskeho krajneho sejma, kotryž chce wo zakładnych zaměrach nowelěrowanja hnojenskich postajenjow wuradźować a rozsudźić. Towarstwo, w kotrymž tež mnoho ratarjow z Łužicy sobu skutkuje, chce składnosć wužić a přitomnym rozkłasć, w kajkim špatnym stawje měrjenske stejnišća su, abo zo su na wopačnym městnje, tak zo k sfalšowanym wuslědkam dochadźa. Tež wohroženje eksistency ratarjow ma tema na Drježdźanskej demonstraciji być.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND