Na demonstraciji so wobdźělić

srjeda, 04. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany/Budyšin (SN). Na hubjene połoženje ratarjow skedźbnić chce jutře sakske towarstwo „Wjesne kónčiny zwjazuja“ a namołwja wšěch sobudźěłaćerjow wobłuka, so na demonstraciji w stolicy Sakskeje wobdźělić.

Přičina zarjadowanja je posedźenje ratar­skeho wuběrka Sakskeho krajneho sejma, kotryž chce wo zakładnych zaměrach nowelěrowanja hnojenskich postajenjow wuradźować a rozsudźić. Towarstwo, w kotrymž tež mnoho ratarjow z Łužicy sobu skutkuje, chce składnosć wužić a přitomnym rozkłasć, w kajkim špatnym stawje měrjenske stejnišća su, abo zo su na wopačnym městnje, tak zo k sfalšowanym wuslědkam dochadźa. Tež wohroženje eksistency ratarjow ma tema na Drježdźanskej demonstraciji być.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND