Nowi fachowcy maja wjelorake móžnosće

srjeda, 04. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni raz je předewzaće OMEXOM z Bělšec (Ebendörfel) swojeju wučomnikow Philippa Haubenestela (2. wotlěwa) a Simona Garciju (4. wotlěwa) we Wojerecach wukubłać dało, štož nawodnicu zawoda Annette Seichter zwjesela. Foto: Jost Schmidtchen Prěni raz je předewzaće OMEXOM z Bělšec (Ebendörfel) swojeju wučomnikow Philippa Haubenestela (2. wotlěwa) a Simona Garciju (4. wotlěwa) we Wojerecach wukubłać dało, štož nawodnicu zawoda Annette Seichter zwjesela. Foto: Jost Schmidtchen

Wojerecy (JoS/SN). Cyłkownje 16 wučomnikow a přewuknjencow Wojerowskeje Towaršnosće za wu- a dalekubłanje (GAF) móže so wjeselić, dokelž su wuspěšnje swoje fachowe pruwowanje złožili. Prěni gratulanća minjeny pjatk běchu wučerjo a zastupjerjo wukubłanskich zawodow, kotřiž běchu přeprošenje kubłanišća sćěhowali.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND