Bliskowobchad dale zaručeny

štwórtk, 19. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Regionalny bliskowobchad wostanje dale zaručeny. Wo tym informujetej wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) a zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON). „Tež hdyž su šule corona-pandemije dla wot srjedy zawrjene, płaći hač do kónca tydźenja regularny jězbny plan. Wot póndźele, 23. měrca, jězdźa naše busy po prózdninskim jězbnym planje. Wo dalšich změnach sčasom informujemy“, zdźěli nowinski rěčnik VVO Christian Schlemper. Jězbne plany su tež na internetnej stronje wobchadneho zwjazka www.vvo-online.de přistupne.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND