Prěnje wulke wuskutki corony na hornjołužiske hospodarstwo čujomne

póndźela, 23. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Radworski młodźinski klub chce ludźom pomhać. Mjez druhim čakatej Sarah Hančikec (wotlěwa) a Luiza Winarjec na telefonaty potrjechenych. Foto: Antonija Wjeselic Radworski młodźinski klub chce ludźom pomhać. Mjez druhim čakatej Sarah Hančikec (wotlěwa) a Luiza Winarjec na telefonaty potrjechenych. Foto: Antonija Wjeselic

Pandemija coronawirusa dla ma dale a wjetše wuskutki tež na hospodarstwo w Hornjej Łužicy. Byrnjež někotre twornje hišće dźěłali, su wjacore na njewěsty čas produkować přestali.

Kulow/Radwor/Nadrózna Hrabowka (SN/BŠe/JaW). Meblowy zawod Maja w Brěžkach mjeztym wuskutki coronawirusa bolostnje začuwa a je produkciju přetorhnył. To potrjechi nimale 900 sobudźěłaćerjow. Wotpowědnu dowolnosć za krótkodźěło, kotraž je nětko najprjedy raz na šěsć měsacow postajene, su zamołwići hižo minjeny štwórtk dźěłowej agenturje zapodali. Z naprawu chce nawodnistwo wupowědźenjam ze zawodnych přičin zadźěwać. Postupowanje bu ze zawodnej radu wotrěčane.

Hižo minjenu wutoru bě předewzaće IKEA wobzamknyło, wšitke swoje stejnišća w Němskej zawrěć. Za IKEA mjez druhim tež Kulowski zawod Maja přewažnje meble zhotowja. Tak je tež mjenje naprašowanjow za wudźěłkami.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND