Poskićeja informacije a podpěru

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zjawne žiwjenje hižo žane njeje. Zwjazk a knježerstwa krajow su wjele wobmjezowanjow postajili, zo móhli rozpřestrěću coronawirusa zadźěwać, tak tež sakske knježerstwo. Pytnjemy to we wšěch žiwjenskich wobłukach. Tež ­turistikarjo pod situaciju ćerpja.

Zły Komorow (SN/BŠe). We łužiskej jězorinje wuskutki naprawow jara začuwaja. Wosebje turistiska branša je potrjechena, a tak su hosćencarjo kaž poskićerjo chětro njewěsći. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je tuž informaciski poskitk na swojej internetnej stronje www.lausitzerseenland.de rozšěrił. W rubrice „serwis turistikarjam“ su prašenja a wotmołwy kaž tež wažne pokazki zestajane, tak zo móža so wšitcy hladajo na połoženje coronakrizy dla wobhonić. Předewšěm dźe tam wo pomoc hosćićelam a poskićerjam. „Informacije wobstajnje aktualizujemy“, zdźěli sobudźěłaćerka turistiskeho zwjazka Katja Wersch. Turistikarjo dóstawaja mjez druhim informacije nastupajo pjenježnu pomoc, personal, pře­- nocowanja a wotprajenje skazankow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND