Chcedźa pomhać

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (SN/BŠe). Pólska a Čěska chcetej so z nowymi naprawami před dalšim rozpřestrěćom coronawirusa škitać. Tak maja so ludźo, kotřiž chcedźa přez mjezu, do dwutydźenskeje karanteny podać. Za wobydlerjow Čěskeje płaći to wot dźensnišeho. Wot pjatka předwidźi to tež Pólska.

W Zhorjelskim wokrjesu maja w strowotnistwje mnohich sobudźěłaćerjow ze susodneju krajow. Wčera je tamniši krajnoradny zarjad připowědźił, zo chce po­trjechenym pomhać a za tych, kotřiž chcedźa dale do Zhorjelca na dźěło jězdźić, přenocowanske móžnosće pytać. Strowotniski wobłuk ma dźě dale kmany być ludźi zastarać. Zo bychu nětko najprjedy raz potrjebu zwěsćili, je Zhorjelski krajnoradny zarjad zwisk do wšěch strowotniskich institucijow nawjazał. Potrjecheni smědźa so tež sami na krajnoradnym zarjedźe přizjewić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND