Połoženje chětro napjate było poručenje

pjatk, 24. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wot minjeneho tydźenja tež na Domanic polach pola Hózka zeleninu žněja. Po mnóstwje drje hišće wjele njeje, ale w přichodnych dnjach budźe cyle wěsće wjac. Zbožo mějachu Domanicy w Hózku ze swojimi žnjenskimi pomocnikami. Dźesać lět su jim štyrjo Polacy mjeztym swěrnje poboku a přijědu kóžde lěto za kałanje hromaka do Łužicy.  Foto: Gernot Menzel Wot minjeneho tydźenja tež na Domanic polach pola Hózka zeleninu žněja. Po mnóstwje drje hišće wjele njeje, ale w přichodnych dnjach budźe cyle wěsće wjac. Zbožo mějachu Domanicy w Hózku ze swojimi žnjenskimi pomocnikami. Dźesać lět su jim štyrjo Polacy mjeztym swěrnje poboku a přijědu kóžde lěto za kałanje hromaka do Łužicy. Foto: Gernot Menzel

W Hózku maja wulke zbožo ze swěrnymi pólskimi pomocnikami

Budyšin/Hózk (SN/BŠe). Hromak na polach rosće, w mnohich zawodach po cyłej Sakskej pak pobrachuja pomocnicy, kotřiž zeleninu žněja. Woni pochadźeja zwjetša z wukraja, přewažnje z wuchodneje Europy. Ale mjezy su zawrjene. „Nadźijomnje woni bórze přińdu“, přeješe sej před tydźenjomaj tež jednaćel sak­skeho burskeho zwjazka Manfred Uhlemann. A jeho wočakowanja su so znajmjeńša trochu spjelnili. Bórze na to je lětadło z Rumunskeje na Berlinskim lětanišću přizemiło, prěni pomocnicy smědźa- chu dźěłać započeć a dalši slědowachu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND