Kryja třěchi z lóštom a lubosću

štwórtk, 23. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Kónc lěta póńdźe třěchikryjerski mišter Bosćij Šołta (naprawo) na wuměnk a přepoda nawod firmy Marcelej Meixnerej (nalěwo). SN/Hanka Šěnec Kónc lěta póńdźe třěchikryjerski mišter Bosćij Šołta (naprawo) na wuměnk a přepoda nawod firmy Marcelej Meixnerej (nalěwo). SN/Hanka Šěnec

Radworčan Bosćij Šołta zhladuje na 30lětne wobstaće swojeho předewzaća a so na zwjetša rjane časy dopomina

Hnydom po přewróće bě Bosćij Šołta mjez prěnimi serbskimi rjemjeslnikami, kotřiž su swójsku firmu załožili. 1. apryla wobsteješe jeho Radworske třěchikryjerski zawod 30 lět. Swjedźeń chcedźa w lěću nachwatać. Sobudźě­łaćerjo pak překwapichu swojeho šefa hižo raz z wosebje wuhotowanej tortu.

Za čas NDR chcyše so Bosćij Šołta rady zesamostatnić, štož pak jemu tehdy njedowolichu. W septembru 1989 zahaji wón mišterske wukubłanje, krótko po tym pak započa so na politiskej runinje warić. Trochu pozdźišo němske knježerstwo wozjewi, zo chcedźa załoženje předewzaćow podpěrać. Jónkrótna šansa to za rodźeneho Hórčana, kiž próstwu wo zesamostatnjenje zapoda. Hižo we februaru dósta pozitiwnu wotmołwu, a tak je w Njeswačanskim zawodźe, w kotrymž bě powołanje třěchikryjerja nawuknył a wot toho časa dźěłał, wupowědźił. Měrc 1990 wužiwaše Šołta za přihoty, a 1. apryla je oficialnje startował. „To bě runje njedźela, a tak dźěłach wězo hakle wot 2. apryla“, wón z posměwkom praji.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Přistajeni Radworskeje firmy dźěłaja hižo wjele lět za Bosćija Šołtu. Jedyn z nich je Jurij Brückner (naprawo). Tuchwilu dźěłaja hromadźe na twarnišćach předewšěm we wokolinje.
dalši wobraz (2) Hnydom po přewróće je so Bosćij Šołta zesamostatnił a swjećeše nětko 1. apryla 30lětne wobstaće zawoda.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND