Plahuja lěwanćik, konop a popjer

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) a regionalne ratarske zawody plahuja na płoninach bywšich brunicowych jamow najwšelakoriše kulturne družiny, kotrež poprawom za Łužicu typiske njejsu.

Choćebuz (SN/BŠe). Z najwšelakorišimi rostlinskimi družinami LEAG a ratarske zawody wokoliny wupruwuja, hač hodźa so na płoninach bywšich brunicowych jamow plahować. W minjenych tydźenjach stej Delnjošleska agrarna towaršnosć z Rychwałda, předewzaće z mjenom ARGE „rekultiwowanje“ ratarskeju zawodow z Mosta (Heinersbrück) a Baršća (Forst) kaž tež ratarska towaršnosć Nysowy doł na cyłkownje něhdźe wosom hektarach tři družiny wužitneje konopje wusyli. Z družiny Finola móžeš jara derje wolij dźěłać. Rostlinske niće su za zhotowjenje tekstilijow wužiwajomne. Zdobom móhli rostlinu w twarskim wobłuku zasadźić, mjenujcy jako material za škit před ćopłotu abo zymu.

Dale ratarjo z Rychwałda blisko Wochožanskeje jamy pruwuja, hač hodźi so tam lěwanćik (Lavendel) plahować. Wědomostnicy instituta za pohórnistwowe kónčiny projekt přewodźeja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND