„Wuspěch za region a škit klimy“

wutora, 12. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Koronapandemija dźěła na strukturnej změnje za dobu po kóncu wudobywanja a zmilinjenje brunicy njezadźerži. W Běłej Wodźe stara so nětko wotnožka Zwjazkoweho zarjada za hospodarstwo a wuwoznu kontrolu wo centralne progra­my za škit klimy.

Běła Woda (SN/at). Wotnožku Zwjazkoweho zarjada za hospodarstwo a wuwo­znu kontrolu (BAFA) w Běłej Wodźe su zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier, sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (wobaj CDU) a prezident BAFA Torsten Safarik wčera we wobłuku widejoweje nowinarskeje konferency wotewrěli. Na nowym stejnišću dźěłaja na centralnych programach zwyšenja energijoweje eficiency, mjez druhim na tajkim k wuměnje starych tepjenskich připrawow. W prěnim kwartalu 2020 dóšłych nimale 47 500 próstwow wotpowěduje stopnjowanju 164 procentow porno samsnej dobje lěta 2019.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND