Testowy centrum planowany

pjatk, 12. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

W Niskej ma testowy centrum za žele­znicy nastać. To stej Sakska a Braniborska rozsudźiłoj. Sakska ma rozsud za industrijnopolitiski wuwołak po kóncu zmilinjenja brunicy. Dotal pak njeje testo­wy centrum wjac hač jenož ideja.

Niska (dpa/SN/JaW). Po kóncu zmilinjenja brunicy we Łužicy ma tam nowy testo­wy centrum za spěšnoćahi nastać. Sakska a Braniborska stej so hižo na Nisku jako stejnišćo dojednałoj, rozprawja powěsćernja dpa. „Z testowej čaru we Łužicy móhli prěni industrijnopo­li­tiski wuwo­łak sadźić. Niska je za tajke předewzaće we Łužicy optimalne stej­nišćo“, zwura­zni srjedu sakski hospo­darski minister Martin Dulig (SPD). Planowane je w Niskej 20kilometrowski kolijo­wy owal natwarić. Nałožić chcedźa za to 270 milionow eurow. Nastać ma ně­hdźe 700 nowych dźěłowych městnow.

Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) wita plany, testowy centrum wutworić. „Wšitke rozmyslo­wanja a namjety, kotrež k wuwiću ho­spodarstwa w Hornjej Łužicy přinošuja, mam za spomóžne“, rjekny Šiman na naprašowanje našemu wječornikej.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND