Kriza jich njezadźeržała

póndźela, 15. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

IG metal wuchodneje Sakskeje: Přichod we Łužicy zhromadnje tworić

Budyšin (SN/at). IG metal wuchodneje Sakskeje je tuchwilu jedyn z najlěpšich regionalnych zwjazkow najwjetšeho jednotliweho dźěłarnistwa pod třěchu Němskeho dźěłarniskeho zwjazka DGB. To njezwuraznja so jenož w lětsa dotal zdobytych 520 nowych čłonach, ale zdobom w tym, zo je jednaćelnja za čas krutych wobmjezowanjow koronapandemije dla přez socialne medije swoje wuske zwiski k čłonstwu a zawodnym radam samo hišće skrućiła. „Kriza je nas překwapiła, njeje pak nas zadźeržała“, zwěsći 1. społnomócnjeny IG metal wuchodneje Sakskeje Jan Otto. Nimo w Hornjej Łužicy wotměwaceho so procesa industrijneje transformacije bě koronakriza dźěłarnikam hoberske wužadanje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND