Standard 5G wotnětka tež w Hornjej Łužicy

štwórtk, 18. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Koncern Němska telekom je iniciatiwu za wutwar noweho mobilnoškričko­weho standarda 5G zahajił. Budyski wokrjes słuša k prěnim regionam, w kotrychž je předewzaće anteny wotpowědnje modifikowało.

Bonn (SN). Tuchwilu „móže 16 milionow ludźi po cyłej Němskej nowu syć wužiwać. Dohromady zastarujemy wotnětka ludźi w 1 000 městach­ a gmejnach ze standardom 5G. Srjedź julija chcemy jón połojcy wobydlerstwa poskićeć“, w zdźělence koncerna rěka. Potom ma něhdźe 40 000 antenow signale w nowej kwaliće posrědkować.

Mjez regionami, kotrež nowu syć wužiwaja, je tež wokrjes Budyšin. Tak su tele dny sćežory za mobilne škričkowanje (Mobilfunkmasten) na přikład w Budy­šinje, Biskopicach, Kumwałdźe, Budestecach, Wojerecach, Kamjencu, Rake­cach a Załomju nowemu standardej přiměrili. „Wokrjes je wot wšeho spočatka pódla, štož wuskutkuje digitalnu stejnišćowu lěpšinu“, koncern podšmórnje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND