Za energijowy přewrót a stabilizaciju milinoweje syće

srjeda, 29. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Areal baterijoweho składźišća „BigBattery Łužica“ na terenje Čornopumpskeje milinarnje hórnistwoweho předewzaća LEAG. Připrawa wobsteji z 8 840 baterijowych modulow, kotrež su do třinaće kontejnerow zatwarjene.  Foto: LEAG/Andreas Franke Areal baterijoweho składźišća „BigBattery Łužica“ na terenje Čornopumpskeje milinarnje hórnistwoweho předewzaća LEAG. Připrawa wobsteji z 8 840 baterijowych modulow, kotrež su do třinaće kontejnerow zatwarjene. Foto: LEAG/Andreas Franke

Po jednym lěće twarskeho časa „BigBattery Łužica“ LEAG na probu dźěła

Milina zdawa so w Němskej samo­zrozumliwa być. Smy so na to zwučili, zo je zastaranje zaručene. Na časy, w kotrychž elektriska energija wjacore hodźiny k di­spo­ziciji njebě, so snano starše generacije hišće dopominaja. Miks energijow, dźensa do zastaranskeje syće dodawanych, je wo tójšto wobšěrniši hač hišće před třomi lětdźesatkami. Tohodla je syć druhdy jara wućežena, samo hač k hranicy přećeženja. Trjeba tuž je zastaranje z milinu stabilizować.

Zaso raz steji Čorna Pumpa z projektom w srjedźišću energijownistwa, kotryž ma směrodajny do přichoda być. A zdawa so, zo koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) z nim mjenje kontrowersow w ludnosći zbudźa hač předchadnik Vattenfall Europe w lěće 2008 z pilotowej připrawu k wotšćěpjenju wuhlikoweho dioksida z milinarnjoweho procesa. Te­hdyše prócowanja, klimješkodźacy płun dlěje do powětra njepušćeć, běchu zwrěšćili, dokelž je wobydlerjo njeakcepto­wachu.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Dr. Gunnar Löhning, projektny nawoda za wuwiće BigBattery Łužica Foto: LEAG
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND